• slide20141_lt
  • Šilutės baldai įkurti 1890 metais
  • Daugiau nei 90% įmonės produkcijos eksportuojama
  • Šilutės baldai užima net 17,0255 hektarų plotą